Zaměstnanci společnosti Swiss Re v Bratislavě mohou v rámci programu COyou2 požádat o poloviční spolufinancování nákupu ekologicky šetrného vybavení a služeb jako jsou domácí spotřebiče, bytová infrastruktura nebo doprava a dopravní prostředky.

Sto tisíc korun

Zaměstnanec Swiss Re může v průběhu sedmi let předkládat žádosti na spolufinancování nákupu, přičemž požadovaná částka nesmí být nižší než 380 € (cca 9 500 Kč). Jedinou výjimkou je nákup roční jízdenky na veřejnou dopravu, která může bát levnější. Během sedmi let mohou pracovníci požádat o 50 % spolufinancování v celkové výši 3 800 € (téměř 100 000 Kč).

Globální dotační program COyou2 je zaměřen na snižování osobní uhlíkové stopy zaměstnanců. Vedle roční jízdenky na veřejnou dopravu, společnost přispívá například na nákup hybridního automobilu, elektromobilu nebo domácí dobíjecí stanice pro elektromobil. Příspěvek mohu zaměstnanci dostat i na elektrické motocykly, e-kola nebo klasická kola. Koupit si mohou i související zboží jako jsou ochranné přilby a dětské sedačky, případně přívěsy na kolo.

Největší oblibě se u pracovníků Swiss Re těší spolufinancování domácích spotřebičů, hlavně energeticky úsporných praček a ledniček. Následují kola a roční jízdenky na MHD.

Kola a spolujízda

Bratislavská pobočka Swiss Re podporuje dojíždění na kole také vybudováním zázemí pro cyklisty se sprchou, šatnou a parkovací klecí pro kola v garáži, která je hlídaná kamerou. Firemní intranet umožňuje zase využívání spolujízdy.

Společnost Swiss Re je pravděpodobně prvním zaměstnavatelem na Slovensku, který přispívá na nákup dopravních prostředků s nízkými emisemi uhlíku. Přináší tak moderní, inspirativní přístup ke společenské odpovědnosti i pro další slovenské firmy.

9000 dotací

Program COyou2 byl spuštěn v roce 2007 jako první celosvětová korporátní iniciativa tohoto druhu. Je otevřen všem zaměstnancům, kteří ve společnosti odpracovali alespoň tři měsíce. V prvním sedmiletém cyklu programu v letech 2007–2013, poskytla Swiss Re více než 9000 dotací.

Aktuálně probíhá další sedmiletý cyklus, plánovaný do roku 2020. Jen za rok 2016 společnost celosvětově poskytla 2449 dotací.