Finanční spoluúčast zaměstnanců  na vedení podniků by pomohlo oživit družstevnictví v Česku. Zaznělo to na semináři pořádaném Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Na něj přizvala i zástupce Mondragonské družstevní korporace.

Seminář s názvem „Jak podpořit podnikání v ČR pomocí finanční spoluúčasti zaměstnanců? – inspirace jménem Mondragon“, se uskutečnil 14. října 2014 v budově Úřadu vlády. Jeho cílem bylo v návaznosti na trendy EU identifikovat překážky a zajistit praktické kroky k odstranění bariér vedoucích k finanční spoluúčasti zaměstnanců v ČR.

Družstevní inspirace

Semináře se zúčastnili zástupci Mondragonské družstevní korporace. Ta již 58 let prosazuje finanční spoluúčast zaměstnanců. Tento důležitý ekonomický nástroj není v České republice příliš využíván.

Z tohoto důvodu také Vladimír Špidla, člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj a ředitel Odboru poradců a poradkyň premiéra Bohuslava Sobotky, vyjádřil vážný zájem o podporu finanční spoluúčast zaměstnanců, oživení družstevnictví a využití jeho potenciálu v České republice.

Správně aplikovaný koncept družstevnictví přispívá k udržitelnému rozvoji nejen daného podniku ale i jeho okolí, posiluje lidské vztahy i ekonomickou stabilitu. O semináři a problematice družstevnictví pojednává detailněji článek Znáte plat svého šéfa? V Mondragonu vědí nejen to…