Dát firmám a institucím možnost vypracovat vlastní dobrovolné závazky a řídit se jimi nezní jako zázračné řešení. Ve Finsku to ale funguje.

Jedna z největších finských potravinářských firem se zavázala snížit plýtvání jídlem ve svých pekárnách a cukrárnách ve všech osmi zemích, kde pracuje. Chce tím dosáhnout úspor a snížit svoji ekologickou náročnost. Závazek je uveden na jejích stránkách i v databázi Národní komise pro udržitelný rozvoj. Pomocí dat a odpovídajících indikátorů, které jsou tam uveřejňovány, lze sledovat, jak se ho daří naplňovat.

Dobrovolné závazky: Finská inspirace

Od roku 2013, kdy systém ve Finsku zavedli, vzniklo 160 takových závazků. Nezapojují se jen firmy, ale i školy a vzdělávací instituce. Dále státní i nevládní organizace, ministerstva, odborové organizace, a dokonce dvě města. Všechny tyto instituce se zapojily dobrovolně a samy si vybraly obecně prospěšný cíl, o jehož naplnění budou usilovat. Celkem je na výběr z osmi oblastí; nakládání s odpady, sociální rovnost, efektivní využívání zdrojů, snížení emisí, zlepšení reputace, marketing, zaměstnanecké výhody a praktická aplikace udržitelného rozvoje (více informací najdete ve studii Evropské sítě udržitelného rozvoje).

Finsko má už bohatou historii plánů a strategií zabývajících se udržitelností, ale právě projekt dobrovolných závazků mu pomohl přejít k akci. Zpočátku byla hranice účasti nastavena co nejotevřeněji. Strůjci projektu ale předpokládají, že s jeho růstem se podaří rozdmýchat společenskou diskuse a závazky budou ambicióznější. Nicméně už v současnosti jde o nejúspěšnější příklad v této oblasti a slouží jako inspirace dalším zemím. Také motto na konci propagační brožury Finsko, které chceme o projektu říká „Zrozen ve Finsku. Použitelný kdekoliv?“.

V širším kontextu jsou dobrovolné závazky firem významnou alternativou (nebo v jiných případech aspoň doplňkem) shora aplikované regulace. Může se jednat o aktivity v rámci společenské odpovědnosti firem, konkrétní cíle jako ve finském případě, nebo širší reportování dat o udržitelnosti působení firmy. Ačkoliv se takový postup může zdát pro firmu nevýhodný, vysílá signál zákazníkům, kteří se podle něj mohou částečně rozhodovat. A současně firmu připravuje na regulaci, která by mohla přijít v budoucnu, čímž jí dává náskok před konkurencí.

-ok-