Přesto, že má Slovenská republika trojnásobného mistra světa v silniční cyklistice Petra Sagana a cyklistický sport se zde těší velké popularitě, podíl cyklistiky na celkové dopravě je téměř nulový. Upozornit na renesanci kola jako dopravního prostředku se rozhodla Občanská cyklistická iniciativa, která v roce 2012 odstartovala kampaň Do práce na bicykli.

Kampaň Do práce na bicykli měla první dva roky pouze místní charakter, snažila se zvýšit podíl cyklistiky ve městě Banská Bystrica. Díky velmi dobré propagaci se z místní akce v roce 2014 stala národní soutěží pod patronací koordinátora národní cyklistiky. Rozrostla se do 74 slovenských měst a zapojilo se do ní několik tisíc účastníků.

Vyhrává vzdálenost

Ačkoli soutěž Do práce na bicykli probíhá v květnu, organizátoři spouštějí propagační kampaň už v březnu. Mediální pokrytí, včetně sociálních médií je velmi široké. Pravidla soutěže jsou poměrně jednoduchá: Týmy, tvořené kolegy na pracovištích, dojíždějí celý měsíc květen „do práce na bicykli“ a ten tým, který najede nejvíce kilometrů, vyhrává.

Na místní úrovni je hlavním kritériem vzdálenost, zatímco na národní úrovni se hodnotí počet účastníků v jednotlivých městech. Soutěž Do práce na bicykli se osvědčila jako velmi účinný nástroj budování veřejného povědomí o cyklistice a nemotorizované dopravě, která se týká každého zaměstnance – státních úředníků, zaměstnanců firem, korporací a nejrůznějších institucí.

Milion kilometrů

Oblíbenost soutěže Do práce na bicykli se každoročně zvyšuje. Z prvotních 102 účastníků v Banské Bystrici v roce 2012 jejich počet stoupl na letošních 8 532 lidí v 2 566 týmech, včetně 74 zapojených městských samospráv, kteří najeli dohromady 1 107 643 km.

Jeden účastník najel v průměru téměř 130 km v 175 930 jízdách. Dojížděním do práce na kole účastníci akce ušetřili 314 779,87 kg emisí CO2. Akce je aktivně podporovaná i ze strany známých osobností. V roce 2016 se ke kampani připojil prezident SR Andrej Kiska a v roce 2017 fenomenální cyklista Peter Sagan.

Nejdůležitějším výsledkem kampaně je však nárůst lidí, kteří dojíždějí do práce na kole. Mnoho účastníků jezdí na kole po celou cyklistickou sezónu. A co je nejdůležitější, zaměstnavatelé konečně začali vytvářet pro svoje pracovníky dojíždějící na kole potřebné zázemí.