Český technologický park pořádá mezifiremní soutěž s cílem povzbudit své zaměstnance k dojíždění bez aut či MHD, zato s využitím aktivních a ekologických druhů mobility.

Český technologický park je domovem řady firem. Kampaň udržitelné mobility gEKOn probíhá každoročně od dubna do září a podporuje běh, chůzi, chůzi s holemi – nordic walking, jízdu na kole, kolečkových bruslích i koloběžce. Do soutěže se ale mohou kvalifikovat i zaměstnanci společností, jejichž kancelářské prostory se nacházejí bezprostřední blízkosti Českého technologického parku.

Odměny za sport

Účastníci si vedou online cestovní deník svých pracovních cest, v kombinaci se sportovní sledovací aplikací (například „Strava Running and Cycling“). Za každou tělesně aktivní cestu získává účastník jeden bod. Body se pak sčítávají a zaměstnanci jsou odměňováni, když dosáhnou jednoho z mnoha milníků získaných bodů. Aby mohla být cesta započítána, musí být alespoň dlouhá alespoň dva kilometry. Maximální počet bodů, které je možné za získat za jeden týden, je deset, tedy za deset jízd.

Odměny poskytují sponzoři, nebo jsou darovány zainteresovanými firmami. Počet zapojených zaměstnanců každým rokem narůstá, proto se počítá s rozšiřováním soutěže i na další pracoviště. Kromě webového rozhraní by měla být i pro sezónu 2017 a 2018 vyvinuta mobilní aplikace.0

Kola místo parkování

Český technologický park v Brně zaměstnává více než 4 000 lidí. Proto ve svém firemním plánu mobility, realizovaném od roku 2013, řeší především nedostatek parkovacích míst.

Místo budování nových míst však přináší několik opatření v duchu zásad udržitelného rozvoje. V rámci velké kampaně na zvýšení povědomí o udržitelné mobilitě zaměstnavatelé podporují dojíždění do práce na kole, využívání veřejné dopravy a firemní systém spolujízdy.

Účastníci spolujízdy jsou zvýhodněni například tím, že mají prioritně k dispozici parkovací místa. V roce 2016 vzrostl počet cyklistů z 3,5 % na 5,5 % a počet osob dojíždějících autem klesl ze 44,7 % na 41,4 %. Velkým úspěchem je skutečnost, že 25,5 % zaměstnanců využívá spolujízdu alespoň dvakrát týdně.