Ceny SDG chtějí ocenit konkrétní aktivity a strategie, které přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Ceny SDGs motivují zástupce byznysu, neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života. Projekty se mohou hlásit do 31. března 2018.

„Po prvním ročníku Cen SDGs sklízíme pozitivní ohlasy jak v Česku, tak v zahraničí. Ukázalo se, že Ceny SDGs jsou skvělou inovací, která přitáhla pozornost české veřejnosti k udržitelnému rozvoji, ale zároveň inspirovala celý svět. Se zájmem uspořádat podobné ocenění se na nás obracejí další evropské země, mimo jiné i Finsko, které bylo doposud v udržitelnosti inspirací spíše pro nás,“ uvádí Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Nominovat projekt, produkt nebo službu napomáhající naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje je možné do 31. března 2018 na webových stránkách www.globalnicile.cz.

Ceny SDGs 2018

Ceny SDGs 2018 se udělují v šesti kategoriích: Byznys, Veřejná sféra, Cena pro mladé leadery do 30 let, Reporting podle SDGs, Cena odborné poroty a Cena České rozvojové agentury. Slavností předání cen proběhne 12. června 2018.

Do projektu se zapojí také široká veřejnost. Ta bude mít možnost od 7. května 2018 zvolit nejlepší projekty v kategoriích Byznys a Veřejná sféra. Novinkou letošního ročníku je kategorie, která cílí na inovativní projekty mladých leaderů do 30 let.

„Naplnění Cílů udržitelného rozvoje, které mají překonat výzvy dnešního světa, vyžaduje spolupráci a přispění nás všech. Proto si kategorie zaměřená na inovativní a udržitelné projekty mladých podnikatelů zaslouží naši plnou podporu a ocenění,“ říká Herrish Patel, generální ředitel Unilever pro Českou a Slovenskou republiku.

Partnerství pro udržitelnost

Ceny SDGs pomáhají naplňovat Strategický rámec ČR 2030, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí.

Ceny SDGs zároveň naplňují partnerství a spolupráci mezi sektory. Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN na světě, které v Česku uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Radou kvality České republiky. Mezi byznys partnery patří Unilever a Veolia.

Akce se koná pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a Národní sítě Global Compact Česká republika. Mediálními partnery letošního ročníku jsou Forbes Česko a Harper’s Bazaar.