Vzdělávací a poradenská společnost Centrum andragogiky chce svým projektem „Osvěta společenské odpovědnosti a principů“ upevnit vědomí společenské odpovědnosti českých firem.

Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. založila v roce 2009 neziskovou organizaci Šance na vzdělání, která se zaměřuje na poskytování péče o osoby po úrazu nebo vážných onemocněních. Pořádá řadu poradenských a vzdělávacích programům pro sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby. Cílem těchto programů je jejich sociální a pracovní začlenění, čili kvalita života a s ní související pocit osobní spokojenosti.

Osvěta společenské odpovědnosti obsahuje podle Centra andragogiky problematiku lidských práv, životního prostředí, protikorupčních opatření, rovnosti v podnikání, rozvoje krajů a měst, rovné příležitosti pro znevýhodněné společenské skupiny a vzdělávání dle principů SDGs. Centrum spolupracuje s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na projektu „Srdcerváči“ a na popularizaci projektu „Zdravotně postižený zaměstnanec roku“.

Centrum vzdělávání v cihelně

Pro svou vzdělávací činnost a volnočasové kulturní aktivity pro širokou veřejnost si společnost vybudovala středisko, Centrum Cihelna. Sídlo bylo vybudováno tak, aby nezatěžovalo okolní přírodu, a zároveň zachovalo historickou charakteristiku místa v propojení s moderní architekturou. Výsledkem bylo ocenění „Stavba roku 2015 Královéhradeckého kraje“. Řadu ocenění získala společnost za svou činnost.

Nejdůležitější z nich jsou: Národní cena ČR za společenskou odpovědnost; TOP Odpovědná malá firma 2015; Vzdělávací instituce roku 2012; 3. místo v národním kole soutěže European CSR Award 2013 v kategorii Malá firma; čestný titul Podnik FAIR PLAY; vítěz soutěže Dobrá rada nad zlato s projektem „Pojďme sladit pracovní a rodinný život“; cena Vizionář 2012; Národní cena kariérového poradenství z centra Euroguidance – Dům zahraničních služeb za projekt „Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci“ a další.

Centrum andragogiky úzce spolupracuje s mnoha institucemi a platformami, aby oslovilo co největší část podnikatelské sféry. Pořádá kurzy, semináře, dlouhodobé vzdělávání pro firmy, kulturní akce pro veřejnost, pomáhá zdravotně znevýhodněným. Za svůj přínos pro soukromý sektor považuje nastolení společných dialogů k vytvoření vzoru pro další společnosti, firmy, koncerny. Tento přístup inspiruje firmy k pružnějším reakcím na moderní potřeby trhu a zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Z akcí pro veřejnost se nejlépe osvědčily letní příměstské tábory s angličtinou pro maminky se zajištěným hlídáním dětí. Dále Klub aktivního stáří, v rámci kterého se senioři setkávají při kávě, ale také třeba při nácviku sebeobrany, manuálních a výtvarných aktivitách, výuce programování pro začátečníky i pokročilé, rodinných outdoorových aktivitách apod.

Cílem společnosti je zlepšit kvalitu života uvnitř firem i v jejich okolí. Poskytuje nové nástroje, metody a inspiraci subjektům, které v oblasti CSR (firemní společenské odpovědnosti) teprve začínají, ale i těm, které ji již dávno aplikují, aniž by věděly, že má svá pravidla a že mohou také leccos získat nazpět (a to nejen prostřednictvím daňových úspor). Pro letošní rok Centrum připravilo kulaté stoly, diskusní fóra, konference a řadu odborných kurzů, týkajících se CSR.

Více informací na https://www.centrumandragogiky.cz/projekty/