Návrat ke klasickému zemědělství s maximálním omezením chemie, ale zato s použitím moderní techniky. Tak lze charakterizovat ekologické zemědělství, produkující biopotraviny.

Jeho význam je však mnohem širší. Ekofarmáři pečují primárně o půdu – pole a sady, ale sekundárně o celou krajinu, vyhýbají se chemickým hnojivům a postřikům, vůbec nesmějí používat například syntetické pesticidy.

Pro svoje zvířata zajišťují tzv. welfare, tj. ochranu pohody chovaných zvířat během celého chovu i jejich přepravy. Zvířata musí mít dostatek kvalitního krmiva a pastvy, potřebný životní prostor, pohodlné zázemí pro odpočinek, nesmí se jim podávat žádné růstové stimulátory ani antibiotika, mláďata zůstávají s matkami apod.

Při zpracovávání medu, mléčných produktů, masa, ovoce a jiných biopotravin se nesmí používat umělá ochucovadla, barviva, náhražky, ani žádné příměsi. Označení „bio“ nesmí být použito pro geneticky modifikované potraviny.

Pozor na značení

Biopotraviny musí být certifikované. To znamená, že je rozeznáte podle označení. V našich obchodech je to buď národní, nebo evropské logo pro biopotraviny.

Českým logem, používaném od roku 2010, je tzv. „zelená zebra“ s nápisem „BIO produkty ekologického zemědělství“. Pro zákazníka je značka potvrzením, že výrobci těchto produktů nepoužívají skoro žádné pesticidy ani průmyslová hnojiva a jejich zvířata jsou z welfare chovů. Toto zboží neobsahuje žádná chemická aditiva a podléhá kontrole státem pověřených organizací.

Evropskou značkou – dvanáct bílých hvězdiček, tvořících obvod listu v zeleném poli – jsou označeny výrobky, které dodržují evropské regule o ekologickém zemědělství. Pravidla jsou stejné pro všechny země EU a značku povinně nesou všechny balené bioprodukty vyrobené v zemích EU.

Kvalita a regionální výrobek

Evropské biopotraviny z ekologického zemědělství poznáte podle povinného značení

Evropské biopotraviny z ekologického zemědělství poznáte podle povinného značení

Na obalech nejhrůznějších výrobků se můžeme setkat se zelenou grafikou a názvy typu „eko“, „bio“, „natural“, „green“ nebo „organic“. Pokud nenesou žádnou z oficiálních certifikačních značek, nejedná se o biopotraviny.

Vedle ekologického značení ale můžete sázet také na kvalitní nebo lokální potraviny. Mezi nejpoužívanější značky kvality patří Klasa, národní značka kvality ministerstva zemědělství. Udílí se na tři roky a mohou ji získat i potraviny vyrobené v zahraničí. Dalším projektem ministerstva, a to na podporu malých a středních pěstitelů v krajích je značka Regionální potravina. Upřednostňují ji ti zákazníci, kteří chtějí potraviny s jasným původem.

Evropská unie zavedla systém tří značek, aby chránila výrobky před paděláním a z důvodu propagace kvalitních potravin ve třetích zemích. Jsou to značky: Chráněné označení původu (např. Nošovické kysané zelí); Chráněné zeměpisné označení (např. Olomoucké tvarůžky, Hořické trubičky); Zaručená tradiční specialita – s tradicí dlouhou minimálně 25let, která se může vyrábět v různých zemích EU (např. mozzarella, lovecký salám).

Dvakrát Český výrobek

Potravinářská komora ČR uděluje značku Český výrobek (logo s českou vlaječkou) potravinám, které splňují stanovený podíl českých surovin a zpracování v ČR (např. Madeta, Kofola, Kostelecké uzeniny, Hamé). Starší komerční značku Český výrobek (kulaté logo) uděluje stejnojmenná společnost ne pouze potravinářským produktům. Podmínkou je výroba na našem území rukama českých zaměstnanců a určitý podíl tuzemské suroviny. Potraviny nesmí obsahovat separát, nesleduje však jejich výživovou hodnotu, chuť apod.

Podle kritérii Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství je udělována známka kvality Vím, co jím, která však sleduje jen nutriční složení potravin. Značku v podobě zeleného jablíčka Zdravá potravina (2013) uděluje občanské sdružení po posouzení vlivu potraviny nejen na zdraví, ale i přírodu. Potraviny musí splňovat základní nutriční předpoklady, neobsahovat éčka, ani umělá aromata. Posuzují se z hlediska osmi kategorií. Nejvíce plusových bodů získávají potraviny bez chemie, vyrobené v ČR, v ekologickém obalu, na němž jsou uvedeny nadstandardní informace pro spotřebitele.