Příští desetiletí by mohla přinést radikální proměnu průmyslu pomocí digitalizace procesů tvorby přidané hodnoty. Revoluce jménem Průmysl 4.0 se z Německa pomalu rozšiřuje i do Česka.

V továrně budoucnosti komunikuje každý kus produkovaného zboží bezdrátově s jednotlivými přístroji kolem pásu a oznamuje jim, z čeho se má skládat, jakými součástkami má být opatřen a jak má být barevně proveden, vše přesně podle detailních přání zákazníka. Jednotlivé přístroje v továrně ale komunikují i spolu navzájem, takže mohou sbírat a okamžitě vyhodnocovat data o zásobách materiálu nebo řešit problémy, které při výrobě nastanou. S tím souvisí decentralizace rozhodování, která přístrojům umožní na tyto informace reagovat odesláním objednávky nebo přivoláním technika k objevené poruše.

Průmysl 4.0

S takovou továrnou se dnes ještě nesetkáte, ale v příštích dvaceti letech by se již podobné mohly začít objevovat. Celý koncept je založen na představě kyberfyzikálního systému, který by se lišil od dosavadního internetu věcí a internetu služeb. Pokud je vám zatěžko si něco představit pod kyberfyzikálním systémem, Eckhard Eberle, ředitel společnosti Industrial Automation Systems, vysvětluje jeho logiku takto: „Máte automatické, nezávisle pracující systémy, které samy optimalizují svoje fungování, komunikují spolu navzájem a nakonec optimalizují výrobu jako celek.“

Tato vize byla poprvé formulována a označena souhrnným názvem průmysl 4.0 na Hannoverském veletrhu v roce 2011. Číslovka odkazuje ke čtvrté průmyslové revoluci, která má následovat po masovém použití parního stroje, elektrického proudu a počítačů v předchozích třech revolucích. Následně byla ustavena pracovní skupina, která pro německou spolkovou vládu připravila studii podrobně rozebírající výhody a rizika transformace na průmysl 4.0 a navrhující kroky k tomu, aby se Německo do roku 2020 stalo premiantem v její implementaci.

Digitální budoucnost

Vzhledem k tomu, že Německo je největším obchodním partnerem České republiky, je tento vývoj relevantní i pro nás. Česko-německá obchodní komora vypracovala na přelomu února a března letošního roku průzkum na vzorku 274 českých podniků. Ten uvádí, že více než polovina dotazovaných přisuzuje digitálnímu propojení při procesech tvorby přidané hodnoty rozhodující nebo velmi důležitou roli. Necelá čtvrtina dotázaných pak v budoucnu počítá s plným digitálním propojením těchto procesů. Tři čtvrtiny firem neočekávají změnu počtu zaměstnanců následkem digitalizace a firem, které předpokládají pokles a nárůst je přibližně stejně, ovšem nárůst očekávají spíše menší firmy, a naopak pokles předvídají velké podniky.

Nová průmyslová revoluce se dost možná vyrovná ostatním v tom, že od základu změní naše uvažování nejen o výrobě a spotřebě, ale i o společenských a ekonomických souvislostech naší existence. Zatím není vůbec zřejmé, zda tato změna zvýší naše spotřebitelské pohodlí, nebo ohrozí naše profesní životy. Jedno je ale jisté; německá pracovní skupina i průzkum mezi českými podniky shodně zmiňují obavu o dostatek kvalifikovaných pracovníků. Ti se už nebudou specializovat pouze na jednotlivé úkony, ale budou znát různé části výrobního procesu v návaznosti na sebe a rozumět interakci mezi lidskými a robotickými systémy. Přinejmenším tak víme, jak se na novou éru průmyslu můžeme připravit.

-ok-

Více informací o další průmyslové revoluci najdete zde.

Zajímavé doplnění k tématu najdete v tomto článku Die Zeit, čtete-li německy.