Každý rok probíhá od 30. května do 5. června Evropský týden udržitelného rozvoje. Jeho cílem je ukázat, že můžeme žít v udržitelné společnosti, která bere ohledy své okolí a na ty, kteří přijdou po nás. V České republice se letos zapojí rekordních 140 akcí, jsme tedy po Německu a Rakousku třetí nejaktivnější zemí v celé Evropě.

V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje mohou zájemci například navštívit ekologický festival Greenfest v Libereci, vydat se s průvodcem za prameny Adršpašských skal, nebo se podívat do jedné ze solárních elektráren, které pro veřejnost otevřou členové Solární asociace.

V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje mohou návštěvníci navštívit akce v Krkonošském národním parku a Národním parku Šumava  nebo v řadě geoparků, v Brně mohou nakoupit v dobročinných obchodech Nadace Veronica, které ročně vrátí zpět do života skoro 60 000 věcí, které by jinak lidé vyhodili nebo by ležely nevyužité.

Množství akcí po celém Česku pořádá Národní síť zdravých měst, například den udržitelného rozvoje v Bohumíně. Firma Veolia zpřístupní návštěvníkům Vodní dům, návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Zájemci v něm najdou moderní expozici, která atraktivní formou děti i dospělé se dvěma tvářemi vody.

Průběžně aktualizovaný seznam všech akcí návštěvníci najdou na internetové stránce www.tydenudrzitelnosti.cz.

Cíle udržitelného rozvoje v praxi

„Cílem týdne udržitelnosti je ukázat, jak lidé, spolky, firmy nebo města podporují dlouhodobý rozvoj a růst kvality života. Od adaptací na změny klimatu, přes využívání šetrných technologií v průmyslu či dopravě až po znovuobjevování tradičních postupů třeba při přírodním zahradničení,“ přibližuje Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády.

Návštěvníci mohou během týdne udržitelnosti navštívit nejrůznorodější akce.  Jedinými kritérii pro přihlášení je, že akce nesmí být orientované čistě na zisk a musí tematicky souviset s udržitelným rozvojem. Letos je tak přichystaná řada konferencí, přednášek, výstav, trhů, exkurzí, workshopů, promítání nebo zahradních sousedských slavností.

Stejně pestrá je paleta pořadatelů, od státních institucí, samospráv, škol všech stupňů, muzeí, nadací, komunitních sdružení, neziskových organizací až po jednotlivé občany a občanky.

Jednotlivé akce hlásí k jednomu nebo více Cílům udržitelného rozvoje (SDGs). Těchto cílů je sedmnáct a pokrývají témata od ukončení chudoby, přes čisté energie a důstojnou práci až po udržitelný ekonomický růst. Nejvíce aktivit se v rámci českého týdne udržitelnosti hlásí k cíli Kvalitní vzdělávání.

Evropský týden udržitelného rozvoje je celoevropská iniciativa, v rámci které se letos odehraje přes 3000 aktivit. Na evropské úrovni aktivity koordinuje Evropská síť udržitelného rozvoje, u nás převzal záštitu nad projektem v roce 2015 Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Odboru pro udržitelný rozvoj.

Více informací najdou návštěvníci na webu https://www.tydenudrzitelnosti.cz/