ČR představí 18. července v sídle OSN v New Yorku partnerům z celého světa, jak naplňuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Tito nástupci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) jsou základem globální Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou přijalo Valné shromáždění na Summitu OSN o udržitelném rozvoji v září 2015.

Českou zprávu o naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje představí první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Česko bude svůj pokrok v oblasti SDGs prezentovat během Politického fóra na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), které se koná každoročně pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC).

Národní report vychází ze strategického rámce Česká republika 2030, který vláda schválila v dubnu 2017. Rámec představuje novou českou národní strategii udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na šest klíčových oblastí: lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí. Tato „strategie strategií“ přináší vizi rozvoje ČR do roku 2030; postupně by se měla promítnout do rezortních či regionálních koncepčních dokumentů.

Udržitelný rozvoj není ochrana životního prostředí

„Výchozí pozice ČR pro naplňovaní SDGs je určitě dobrá. I když víme, že jsou oblasti, kde máme co zlepšovat, v New Yorku máme příležitost prezentovat ty pozitivní příklady, které můžou inspirovat i ostatní státy,“ říká první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vedle prvního místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce se české prezentace v New Yorku zúčastní za neziskový sektor Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Nadace Krása pomoci a Miss World 2006. Český byznys představí obchodní ředitel společnosti JRK BioWaste Management Robin Dufek.

„Český přístup bude pro OSN nový. V loňském roce nebyl žádný ze států zastoupen neziskovým sektorem či byznysem,“ říká náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, který stál u zrodu myšlenky zapojit do prezentace v OSN nevládní partnery.

„Ještě před pár lety se udržitelný rozvoj chápal hlavně jako oblast životního prostředí, což změnilo schválení Agendy 2030, která zahrnuje mimo jiné i ekonomickou prosperitu, lidská práva či boj s chudobou. I proto volíme odlišný model prezentace, který určitě zaujme,“ dodává Tlapa.

Neziskový sektor i firmy

Zakladatelka Nadace Krása Pomoci a Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá není v OSN žádným nováčkem. Své zkušenosti a snahy o důstojný život seniorů v domácím prostředí a odstraňování stereotypů ve společnosti již několikrát na mezinárodní půdě představila. Během devíti let existence Nadace podpořila projekty na podporu seniorů částkou 30 milionů Kč a rozběhla vlastní program Doma bez obav.

„Pro mě i moji nadaci je čest zastupovat český neziskový sektor v OSN, jedná se o prestižní událost. Věřím, že půjde o pozitivní spolupráci mezi námi, vládou a soukromým sektorem. ČR má svým partnerům v OSN co nabídnout, máme na co být hrdí,“ říká Taťána Gregor Brzobohatá.

„Velmi si vážíme toho, že nás vláda ke spolupráci přizvala a že si uvědomuje význam mezisektorové spolupráce, a to nejen v naplňování SDGs. Důležitost efektivní spolupráce vládních a nevládních partnerů bude jedním z poselství, které se objeví v našem vystoupení,“ dodává jediná česká Miss World.

Pro zástupce byznysu Robina Dufka, obchodního ředitele JRK BioWate Management, i jeho firmu bude působení v OSN novou zkušeností. Firma od roku 2012 spolupracuje s obcemi i jednotlivci na nelehkém úkolu snižování objemu odpadu zejména prostřednictvím chytrých technologií a kampaní o tom, jak předcházet jeho vzniku.

„Naším posláním je snižovat produkci odpadu a zabránit tomu, aby ho tolik končilo na skládkách. Proto se snažíme dodávat obcím a městům moderní produkty a chytré technologie, které motivují občany k uvědomělejšímu nakládání s odpady. Současně si uvědomujeme, že pouhé dodání řešení nestačí, jde o celý systém, synergie uvnitř něj a zapojení obyvatel. Z praxe se nám osvědčila spolupráce s neziskovými organizacemi,“ říká Robin Dufek.

Celý text zprávy o implementaci Agendy 2030 najdete na webu vláda.cz