Šířit myšlenku udržitelného rozvoje pomocí festivalu akcí, které připravují jednotliví lidé, spolky nebo města si klade za cíl Evropský týden udržitelného rozvoje, který se koná každý rok od 30. května do 5. června. Česko se k akci připojuje již po třetí.

V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje mohou zájemci například navštívit putovní výstavu Prima Klima v Litoměřicích, v prodloužené době a zdarma si prohlédnout Vodní dům v Hulicích u nádrže Švihov nebo se s průvodcem vydat za prameny Adršpašských skal. Další akce najdou zájemci na internetové stránce http://www.tydenudrzitelnosti.cz/.

Festival udržitelnosti

Pod hlavičkou týdne udržitelnosti je možné uspořádat téměř jakoukoli akci. Mohou to být konference, přednášky, výstavy, trhy, exkurze, workshopy, promítání nebo zahradní slavnosti. Základním kritériem je, že pořádaná akce musí tematicky souviset s dlouhodobým rozvojem, který vychází z tzv. Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), přijatých na konferenci OSN v New Yorku v září 2015.

Cílů je sedmnáct a pokrývají celou řadu oblastí, například kvalitní vzdělávání, čisté energie nebo důstojná práce a ekonomický růst.  Druhou podmínkou pro zařazení akce do Týdne udržitelného rozvoje je, že nesmí být orientovaná čistě na zisk.

K Evropskému týdnu udržitelného rozvoje se připojují desítky organizací – od státních institucí, samospráv, škol všech stupňů, muzeí, nadací, komunitních sdružení, neziskových organizací až po jednotlivé občany a občanky.

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropská iniciativa, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Poprvé se uskutečnil ve dnech 30. května – 5. června 2015 a od té doby se každoročně opakuje. Na evropské úrovni ETUR koordinuje Evropská síť udržitelného rozvoje. V České republice převzal záštitu nad projektem v roce 2015 Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Odboru pro udržitelný rozvoj.

Více se můžete dozvědět na webu http://www.tydenudrzitelnosti.cz/