První místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec představil na půdě OSN v New Yorku dne 18. července 2017, jak Česká republika naplňuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) , a jak vnímá svoji budoucnost v roce 2030.

Svou vizi ČR zformulovala v dokumentu Česká republika 2030, který v dubnu tohoto roku schválila vláda. Dokument obsahuje podrobné vyhodnocení stavu v různých oblastech a rovněž srovnání s ostatními zeměmi. „Při přípravě zprávy pro OSN o plnění SDGs jsme vyšli právě z tohoto dokumentu, protože hodnotí rozvoj Česka z dlouhodobé perspektivy, zachycuje naše silné i slabé stránky a umožňuje tak srovnání s ostatními zeměmi“, řekla k národní zprávě Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády, který dokument připravil.

Česká republika 2030 v OSN

„Možnost představit na půdě OSN Českou republiku, život v ní a vizi naší budoucnosti je prestižní záležitostí. Můžeme být na leccos hrdí. Ve světovém srovnání stále patříme mezi špičku. Češi jsou v celé Evropské unii nejméně ohroženi chudobou. Máme stabilní systém veřejného školství a dostupnou zdravotní péči. I přes rostoucí ekonomiku se nám nezhoršuje životní prostředí. Daří se nám tak úspěšně oddělit kontinuální ekonomický růst od negativních environmentálních dopadů. Můžeme se též chlubit velmi nízkou nezaměstnaností, na uzdě se nám daří držet příjmové nerovnosti,“ vyjmenovává ministr Brabec silné stránky ČR.

„To však neznamená, že nemáme co zlepšovat. Alarmující je například vysoká spotřeba tabáku, vyrovnat se musíme se stárnutím populace, pro náš další rozvoj je nevyhnutelný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku,“ pokračuje ministr Brabec.

Udržitelný rozvoj je téma pro firmy i neziskovky

Vedle vládního pohledu dostal při prezentaci prostor i neziskový a podnikatelský sektor. Nevládní partnery zastupovala Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Nadace Krása pomoci a Miss World 2006, a obchodní ředitel společnosti JRK BioWaste Management Robin Dufek.

Taťána Gregor Brzobohatá již téměř deset let pomáhá seniorům. Od svého vzniku podpořila nadace Krása pomoci konkrétní projekty pro seniory částkou přes 30 milionů korun. Stojí za unikátnímy projekty jako je Doma bez obav či Stařešina do každé korporace. V rámci projektu Doma bez obav pomáhají koordinátorky péče seniorům vyřídit vše potřebné tak, aby mohli žít důstojně v domácím prostředí. Podporují také rodinné příslušníky, kteří o seniory pečují. Spolupracují s nemocnicemi či městskými částmi a vládou tak, aby došlo ke komplexním a trvalým změnám ve společnosti.

„Cíle udržitelného rozvoje jsou navzájem propojeny, představují komplexní obrázek naší společnosti. Právě proto je důležitá naše vzájemná spolupráce. Napříč sektory, mezi vládou, neziskovou sférou a byznysem, od globální po národní úroveň,“ zmínila ve svém příspěvku Taťána Gregor Brzobohatá. „Jsem přesvědčena, že budeme-li spolupracovat, budeme schopni úspěšně čelit nejen demografickým změnám, ale naplnit i další závazky, jež jsme si stanovili. Věřím, že to společně dokážeme,“ pokračuje.

Zapojení občanů a inovace

Význam spolupráce podtrhl i Robin Dufek, jehož firma JRK BioWaste Management pomáhá obcím snižovat množství odpadů mimo jiné i skrze informování a vzdělávání občanů v této věci: „Ze zkušeností naší firmy vyplývá, že spolupráce na místní úrovni, zapojení občanů a inovativních přístupů vede v nebývalým pokrokům. Změny na místní úrovni pak vedou ke globálním výsledkům, schopnost zemí lépe využívat zdroje je do budoucna zásadní.“

Společnost JRK BioWaste Management spolupracuje s obcemi a jednotlivci při snižování množství komunálních odpadů prostřednictvím podpory domácího kompostování, předcházení jejich vzniku a zvyšování míry třídění. Svými řešeními pro méně odpadu ovlivnili více než 500 000 obyvatel a zůstávají partnerem pro více než 450 obcí a měst v ČR, na Slovensku a v Maďarsku.

Hospodářská a sociální rada

„Aktivní zapojení ČR do letošních prezentací je velmi důležité. ČR je v OSN skutečně vidět! V současné době místopředsedáme Hospodářské a sociální radě, třetímu nejdůležitějšímu orgánu OSN. Ve spolupráci s MZV se připravujeme na roli předsednickou,“ pochvaluje si českou iniciativu velvyslankyně a stálá představitelka ČR při OSN v New Yorku Marie Chatardová, která prezentace ČR, Jordánska, Thajska a Argentiny v úterý v New Yorku moderovala.

„Ještě před pár lety se udržitelný rozvoj chápal hlavně jako oblast životního prostředí. Dnes se bavíme mimo jiné i ekonomické prosperitě, lidských právech, či boji s chudobou. I proto volíme odlišný model našeho vystoupení, který určitě zaujme,“ řekl před odletem delegace náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, který stál u zrodu myšlenky zapojit nevládní partnery z byznysu a neziskového sektoru.

Na celou prezentaci České republiky na Politickém fóru na vysoké úrovni se můžete podívat na webových stránkách OSN.