Co je to práce, kde pracujeme a jaké nástroje k práci využíváme. Snad nic na světě neprošlo v několika posledních desetiletích tak bouřlivým vývojem, jako právě obsah slova práce. To vyvolává otázky, jak asi budou vypadat pracovní místa budoucnosti. Ale také jaké místo má práce v našich životech a zda bude dostatek důstojných pracovních příležitostí pro všechny? Právě to se snaží prozkoumat nově ustavená Světová komise pro budoucnost práce (Global Commission on the Future of Work) Mezinárodní organizace práce (ILO).

„Je zásadně důležité se vypořádat s výzvami, které před nás staví budoucnost s přesvědčením, že o budoucnosti práce se dosud nerozhodlo. Je to budoucnost, kterou musíme vytvořit podle našich hodnot a preferencí, jež si vybereme a které budeme schopni naplánovat a uvést v život pomocí politik,“ představuje poslání Komise Guy Ryder, generální ředitel ILO.

Sociální spravedlnost pro 21. století

Světová komise pro budoucnost práce by se měla zabývat hloubkovým výzkumem budoucnosti zaměstnání . Cílem je vytvořit analytickou základnu pro systém sociální spravedlnosti v 21. Století. Hlavními tématy jsou vztah mezi prací a společností, vytváření důstojných pracovních příležitostí pro všechny, organizace práce a výroby, a řízení a politiky práce ze strany států.

Podle ředitele Mezinárodní organizace práce jsou otázky kolem budoucnosti práce klíčové problémy současnosti, které zabírají čím dál větší část politické debaty a utváří naděje a někdy i obavy pro miliony rodin po celém světě.

Světová komise pro budoucnost práce má dva spolupředsedy. Jednou je prezidentka Mauriciu Ameenah Gurib a druhým předsedajícím švédský premiér Stefan Löfven. Mezi dvaceti osmi členy komise jsou ministři a političtí reprezentanti z Německa a Číny, soukromých firem, zástupci neziskových organizací, akademické sféry, odborů nebo zástupci mezinárodních organizací jako Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světové ekonomické fórum.

Nové technologie by měly zlepšit každodenní realitu milionů lidí

Nové technologie by měly zlepšit každodenní život milionů lidí

Lepší život pro miliony

Podle předsedkyně komise Ameenah Gurib je složení jejích členů vyvážené jak geograficky, tak co se týče zastupovaných zájmů. Jsou zde zástupci rovnosti mužů a žen, stejně jako zástupci pracovníků i zaměstnavatelů. Světová komise pro budoucnost práce podle ní vítá všechny návrhy od všech zemí a zájmových skupin.

Podle švédského premiéra nejen že nemůžeme pokrok zastavit, ale nemůžeme to ani zkoušet. „Co potřebujeme je společný postup, díky kterému se nám podaří ovládnout inovace tak, aby zlepšily každodenní život milionů lidí. Potřebujeme využít nové technologie k budování čistých a dlouhodobě udržitelných společností. A zároveň vytvořit nová pracovní místa s lepšími podmínkami pro všechny,“ shrnuje hlavní cíle Stefan Löfven.

Na moderní trendy práce reaguje dokument Česká republika 2030

Jako Světová komise pro budoucnost práce se na změny práce v českém prostředí zaměřuje dokument strategický rámec Česká republika 2030. Ten si v kapitole věnované budoucnosti práce všímá například aktuálního rubu nových pracovních míst, která vznikají díky inovacím a robotizaci.

Podle dokumentu dochází například k zániku pracovních míst, zejména ve výrobě, ale také pocitu ztráty kontroly a odcizení při práci ve virtuálním prostředí. Dalším problémem je přetížení pracovníků kvůli jejich dostupnosti prostřednictvím komunikačních technologií a kvůli rostoucím možnostem monitorování výkonu.

Právě proto je jedním z cílů strategického rámce minimalizovat negativní dopady práce, které souvisí s moderními technologiemi. Typickým je tzv. prekarizace práce, tedy nahrazení plného pracovního poměru jiným druhem dohody. Nejčastěji částečným úvazkem, jednorázovým nákupem služby, dohodou o provedení práce či obchodním vztahem. To vede jedince ke ztrátě sociálních a finančních jistot plného pracovního poměru.