Obce a regiony

Jak vypadají obce a regiony v roce 2030? Klíčové pro kvalitu života v obcích, městech či regionech je odpovědné využívání území, které vytváří podmínky pro harmonický rozvoj a omezování negativních jevů. Nedochází k rozrůstání měst do krajiny (suburbanizace), občané a občanky mají v místě bydliště dostupné garantované veřejné služby, jako je doprava, vzdělání nebo lékařské služby.

Města a obce se adaptují na změny klimatu, periferie jsou napojené na okolní země, ale i na centra v rámci Česka.

 • 4.1 (Sub)urbanizace

  4.1 (Sub)urbanizace

  Kapitoly, Obce a regiony

  Rozrůstání měst do krajiny, tzv. suburbanizace, bude do budoucna postihovat i menší města. To povede k odčerpávání prostředků pro rozvoj jádrového...

  detailspreview
 • 4.2 Regionální nerovnosti

  4.2 Regionální nerovnosti

  Kapitoly, Obce a regiony

  Ekonomiku i nadále potáhnou velká města, která posilují i růst ve svém bezprostředním okolí. Menší sídla mohou zlepšovat svoji pozici...

  detailspreview
 • 4.3 Rozvoj komunit

  4.3 Rozvoj komunit

  Kapitoly, Obce a regiony

  Partnerem veřejné správy při rozhodování se musí stát především veřejnost v širokém slova smyslu. Jak místní lidé, tak občanské iniciativy, spolky...

  detailspreview
 • 4.4 Kompetence veřejné správy

  4.4 Kompetence veřejné správy

  Kapitoly, Obce a regiony

  Ekonomický rozvoj je neoddělitelný od kvality správy území, výraznější efekt má ale veřejná správa a její spolupráce s občany i firmami...

  detailspreview
 • 4.5 Adaptace na změnu klimatu

  4.5 Adaptace na změnu klimatu

  Kapitoly, Obce a regiony

  Česká města a obce se musí připravit na dopady změny klimatu, zejména na vlny horka, sucho, přívalové srážky a povodně....

  detailspreview