Lidé a společnost

Jak bude vypadat Česko v roce 2030? Je to společností vzdělaných, odpovědných a aktivních obyvatel. Společnost drží pohromadě díky funkčním rodinám a veřejnosti, která se podílí na dobrém vládnutí. Lidé mají možnost získat důstojnou práci, zdravotní a sociální péči, mají rovný přístup ke kultuře a efektivnímu vzdělávacímu systému. Lidé dávají přednost zdravému životnímu stylu, žijí ve zdravém prostředí a upřednostňují uvědomělou spotřebu. To všechno se děje za předpokladu minimalizace dopadů na životní prostředí a sociální vyloučení.

Aby tak Česko v roce 2030 skutečně vypadalo, musíme se vyrovnat s řadou problémů jako je stárnutí populace nebo digitalizace a robotizace. Proto se cílem veřejných politik musí stát zlepšování kvality života všech obyvatel. Klíčovým nástrojem jsou státem garantované veřejné služby, zejména veřejné zdravotní a sociální pojištění.

 • 1.1 Rodina a komunita

  1.1 Rodina a komunita

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Rodina má jako společenská jednotka nezastupitelnou roli pro rozvoj jedince i společnosti jako celku. Dobře fungující rodiny napomáhají k sociální soudržnosti: ...

  detailspreview
 • 1.2 Práce

  1.2 Práce

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Práce nenabízí jen možnost obživy, ale také představuje základní prvek identity a socializace. Pro kvalitu života je zásadní práce, která...

  detailspreview
 • 1.3 Nerovnosti

  1.3 Nerovnosti

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Nerovnosti se týkají jednak přístupu k veřejným službám garantovaným státem, jednak k různým skupinám společnosti. Nerovnosti nepřinášejí nic dobrého, naopak v jejich důsledku...

  detailspreview
 • 1.4 Vzdělávání

  1.4 Vzdělávání

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Současný svět se velmi významně proměňuje. Jak přibývá inovací i zcela nových pracovních příležitostí, mění se nároky na sumu znalostí...

  detailspreview
 • 1.5 Zdraví

  1.5 Zdraví

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Sociální nerovnosti mají vliv na zdraví a životní pohodu občanů. Životní úroveň, její pokles, nejrůznější životní zvraty, to všechno zvyšuje...

  detailspreview
 • 1.6 Kultura

  1.6 Kultura

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Význam kultury v moderním světě roste, protože se stává klíčovou součástí tvorby a udržování státní identity. Jejímu šíření by měla pomáhat...

  detailspreview