Hospodářský model

Jak by mělo vypadat hospodářství v roce 2030? Ekonomika snižuje svou spotřebu energií i materiálů. Hospodářský růst 21. století vyklíčí ze specializovaných oborů, robotizace a digitalizace, efektivní růst v těchto oblastech závisí na vzájemné spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Představa, že se do roku 2030 vyrovnáme průměrné ekonomické úrovni zemí původních zemí Evropské unie, je velmi ambiciózní. Povést by se to mohlo pouze díky strukturálním změnám v pěti oblastech – v hospodářských institucích, inovacích, hospodaření se zdroji, infrastruktuře a v oblasti soustavy veřejných financí.

 • 2.1 Hospodářské instituce

  2.1 Hospodářské instituce

  Hospodářský model, Kapitoly

  V posledních dvaceti letech rostla Česká ekonomika především díky přímým zahraničním investicím. Ty jsou ale pro další růst zřejmě vyčerpané....

  detailspreview
 • 2.2 Výzkum, vývoj a inovace

  2.2 Výzkum, vývoj a inovace

  Hospodářský model, Kapitoly

  Ke zvyšování životní úrovně a tím i kvality života je nutná schopnost inovovat. Inovace také souvisí se schopností reagovat na...

  detailspreview
 • 2.3 Hospodaření se zdroji

  2.3 Hospodaření se zdroji

  Hospodářský model, Kapitoly

  Udržitelnost, produktivita a celková vyspělost ekonomiky ukazuje na schopnost pracovat se zdroji – a to především v oblasti efektivity jejich využití...

  detailspreview
 • 2.4 Infrastruktura

  2.4 Infrastruktura

  Hospodářský model, Kapitoly

  Podmínkou odolné ekonomiky, podnikání i kvality života je vhodně navržená a spolehlivá infrastruktura. Je tedy v zájmu státu infrastrukturu stále rozvíjet....

  detailspreview
 • 2.5 Veřejné finance

  2.5 Veřejné finance

  Hospodářský model, Kapitoly

  Fiskální politika je hospodaření státu s finančními prostředky. Je to nejdůležitější a nejúčinnější nástroj státu k plnění jeho dlouhodobých cílů. Těmi je...

  detailspreview