Globální rozvoj

Jak vypadá vztah Česka k zahraničí v roce 2030? Země přispívá svou domácí i zahraniční politikou k prosazování hodnot a principů udržitelného rozvoje v Evropské unii a ve světě. Česko koordinuje svůj postup v oblasti udržitelnosti s ostatními státy EU, využívá na mezinárodním poli přijetí Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje OSN, podporuje závazky globální i vlastní a prosazuje národní priority v udržitelném rozvoji na globální úrovni.

Vzhledem k možným dopadům na třetí země působí Česko na globální úrovni na základě principu: silnější priorita, užší koordinace a větší koherence vnějších politik udržitelného rozvoje.