Dobré vládnutí

Plány na udržitelný rozvoj České republiky zůstanou pouze na papíře, nebudeme-li si schopni dobře vládnout. Většiny cílů totiž dosahujeme pomocí veřejných politik, nástroji veřejné správy.

Stát může ovlivnit mnohé. Naplnit vizi dobrého vládnutí v demokratické republice ale není jenom věcí státu, nýbrž všech občanů a občanek této republiky. Stát vytváří možnosti a pobídky, které však mohou být bezvýsledné, nebude-li o jejich využití zájem.

Vizí České republiky 2030 je země, kde se vládne demokraticky a současně dlouhodobě efektivně. Struktura rozhodování je odolná, pružná a inkluzivní. Občané a občanky se aktivně podílejí na rozhodování o věcech veřejných a stát jim k tomu vytváří vhodné podmínky. Veřejná správa prostřednictvím veřejných politik dlouhodobě zvyšuje kvalitu života obyvatel a obyvatelek České republiky a naplňuje cíle udržitelného rozvoje.

 

 • 6.1 Demokratičnost vládnutí

  6.1 Demokratičnost vládnutí

  Dobré vládnutí, Kapitoly

  Česká republika zvýší reálnou možnost zapojení svých občanů a občanek do rozhodování o věcech veřejných a využije k tomu jak nástroje liberální demokracie,...

  detailspreview
 • 6.2 Dlouhodobá efektivita vládnutí

  6.2 Dlouhodobá efektivita vládnutí

  Dobré vládnutí, Kapitoly

  Dlouhodobá efektivita vládnutí záleží zejména na dlouhodobé efektivitě institucí veřejné správy. Veřejná správa by měla být transparentní, předvídatelná, dostupná a...

  detailspreview