JAK SE ZAPOJIT

Strategický rámec Česká republika 2030 ukládá úkoly primárně státní správě. K aktivnímu podílu na jeho naplňování jsou však zváni a vybízeni všichni občané a občanky, firmy, sociální partneři, či neziskové organizace. Jak se můžete zapojit do jeho naplňování vy?

Jako jednotlivec

Pokud chodíte do práce pěšky či jezdíte na kole, šetříte energiemi, angažujete se v neziskové organizaci nebo obci, třídíte odpad či se angažujete v odborech v práci, není to jen pro váš dobrý pocit, ale také tím přispíváte ke své kvalitě života a k udržitelnému rozvoji.
Jedná se o malé kroky, které dohromady mohou udělat velkou změnu pro kvalitu vašeho života i pro rozvoj, který nebude na úkor přírody nebo společnosti. I tak lze přispět k naplňování cílů, kterých chce Česká republika dosáhnout do roku 2030.

Jako firma

Firmy tvoří bohatství naší společnosti a jsou v oblasti udržitelného rozvoje klíčovými hráči. Jsou to ony, které mohou prosazovat inovace šetrnější k životnímu prostředí, ovlivňovat pracovní podmínky svých zaměstnanců a zaměstnankyň nebo ovlivňovat rozvoj v jiných zemích. Proto firmy klíčovým partnerem státní správy v otázce udržitelného rozvoje. Ať už se firma rozhodne pro lokální výrobu, cíleně snižuje emise skleníkových plynů u svých produktů nebo dbá na dodržování sociálních práv svých zaměstnanců, všemi těmito kroky přispívá k naplnění cílů, které Česká republika 2030 stanovuje.

Jako nezisková organizace

Strategický rámec Česká republika 2030 pokrývá velké množství témat, od ochrany přírody, čisté ekonomiky, rovnosti mužů a žen, rozvoje obcí až po vzdělávání. Neziskové organizace hrají zásadní roli při vyvažování vlivu veřejné správy a soukromých firem. Díky vaší práci se daří nejen upozorňovat na akutní i dlouhodobé problémy, ale vzniká i aktivní společenství občanů, ochotných hledat v dialogu s dalšími partnery ta nejlepší řešení pro dobrý život.

Jako obec nebo region

Rozvoj a kvalita života se rozvíjí převážně v místech, kde žijeme. Udržitelná sídla vznikají v dialogu mezi radnicí a místními občany, firmami, neziskovým sektorem a akademickou obcí. Taková sídla rozumně plánují svůj rozvoj s ohledem na zajištění dostupných služeb pro obyvatele, stejně jako na rozvoj kulturního dědictví i nutnou adaptaci na změnu klimatu.